|       ارتباط با ما   |   درباره ما   |   راهنما
کتاب انگلیسی کتاب فارسی
کد دانلود : 69          تعداد بازدید : 310

حفاری

نوشته :
صنعت حفاری جالبترین و هیجان انگیزترین فصل داستان نفت، این انرژی عظیم خدادادی می باشد. چرا که شرح تلاش
سخت، بیامان و غرورانگیز انسان است که با سلاح دانش و تجربه با طبیعت بکر و سرسخت و نیروهای مرموز آن به مبارزه
برمیخیزد تا برای ارتفاء زندگی انسانی به گنجینههای پنهان در دل زمین دست یابد. بیجهت نیست که دکل حفاری سمبل
صنعت نفت بوده و در آرم بیشتر سازمانها، شرکتهای نفتی و نیز کتب و مجلات مربوط به نفت دیده میشود. انسان با ابزار
خود، کوهستانها و صخرههای آنرا که سمبل مقاومت و پایداریست خرد و ریز میکند. هر سنگی در اعماق زمین بمراتب
سختتر از سنگ خارا است و دندانههای برنده و فولادین متههای حفاری را میساید و زایل میکند و از کار میاندازد. اما
انسان با مته دیگری کار خود را ادامه میدهد. در این هنگام که طبیعت صلابت انسان را میبیند به غلیان در میآید و برای
بدام انداختن و نابودی ابراز و وسایل انسان، نیروهای مرموز و ناشناخته خود را بکار میاندازد و یا جریان قوی از گاز و نفت
را بداخل چاه فرستاده و تمام ابزار و وسایل انسان را با کوچکترین تعلل او، به کام آتش می برد.
در این مبارزه، متههای حفاری به مخازن اعماق زمین نقب میزنند تا انسان از نفت و گاز انباشته در آن بهرهبرداری کند. اما
در عین حال هر چاه مجرایی است به اعماق قرون و اعصار و کاوشی است در دل تاریخ برای پی بردن به بسیاری از اسرار
طبیعت ناشناخته و بررسی تجربی و عینی روند پیدایش و تحولات زمین و پوسته آن و ارزیابی درستی یا نادرسی اطلاعاتی که
از طریق علوم زمینشناسی و ژئوفیزیک و غیره جمعآوری شده است. از نظر کاربرد مته ها را معمولا“ به دو دسته مته های
حفاری و مته های مغزه گیری تقسیم می نمایند که البته در هر دسته از انواع مختلف ابزارهای برنده و طرحهای مختلف
تاج و آبرو استفاده می نمایند.
بنظر میرسد فن حفر کردن زمین بهمان کهنسالی تاریخ زندگی اجتماعی انسان باشد. او در ابتدا بمنظور یافتن آب با دست
و ابزار طبیعی و سپس با ابزار ساده ساخت دست خود، زمین را حفره میکرد. پس از آن برای استخراج نمک از جریانهای
آب نمک زیرزمینی، چینیها در 600 سال قبل ازمیلاد نوعی حفاری ضربهای ابداع کرند. این ابداع به مرور شکل توسعه
یافتهای درآمد و تا 1800 سال بعد از میلاد با این روش چاههائی با عمق 60 متر را حفاری میکردند.
idkala
  قیمت : 2000 تومان
  آدرس ایمیل را وارد کنید سپس روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید

 
 
تست میکنیم برای مطالب سایت
مقالات سايت